powrót do listy

Egzamin z genetyki dla III roku WLI

Podział na sale według pierwszej litery nazwiska.

Sala 1010 nazwiska rozpoczynające się litrami: A, B, C, D, F, G, I, J, K, T, U, V, W.

Sala 3008 nazwiska rozpoczynające się literami: M, P.

Sala 3009 nazwiska rozpoczynające się literami: L, N, O, R, S, Sz, Ś, Z.