powrót do listy

Kolokwium dla III roku

Informujemy, że kolokwium zaliczeniowe z genetyki dla grupy 15 WLII odbędzie się dnia 13 listopada o godz. 12.15 w sali Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej.