powrót do listy

Spotkanie SKN Genetyki Medycznej

Zapraszamy na drugie spotkanie SKN Genetyki Medycznej, które odbędzie się 28. marca 2019r. o godz. 18:15 w sali 2037 Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej (Centrum Biologii Medycznej).
Podczas spotkania wykład na temat długich niekodujących RNA wygłosi mgr Marta Kasprzyk - doktorantka w Instytucie Genetyki Człowieka PAN.

We'd love to invite you to the second meeting of the Student Scientific Group on Medical Genetics, which will take place on March 28, 2019. at. 18:15 in room 2037, Department of Medical Genetics (Center of Medical Biology).
During the meeting, lecture on long non-coding RNAs will be given by Marta Kasprzyk - PhD student at the Institute of Human Genetics Polish Academy of Sciences.

Strona wydarzenia na Facebooku / Facebook event