powrót do listy

Informacja dla studentów

Szanowni Państwo,

Pracujemy obecnie nad przygotowaniem wykładów i seminariów do nauki w formie e-learningu. Informacja o tym, jakie seminaria są dostępne, ukaże się na stronie Katedry, ale prawdopodobnie nie będziemy gotowi wcześniej niż 23-24 marca.  

KiZGM pracuje obecnie w systemie telepracy i jest zamknięta dla studentów i innych osób. We wszystkich sprawach można kontaktować się z Opiekunami zajęć:

Lekarski - Dr. med.  Marzena Wiśniewska mwisniew@ump.edu.pl

Stomatologia - Dr. med.  Marzena Wiśniewska mwisniew@ump.edu.pl

Analityka medyczna - Dr n. biol. Anna Wawrocka ania.wawrocka@gmail.com

Biotechnologia medyczna - Dr n. med. Łukasz Kuszel kuszel@ump.edu.pl

Położnictwo - Dr n. roln. Anna Skorczyk-Werner askorczyk@ump.edu.pl

Dietetyka - Dr n. med. Katarzyna Wołyńska k.wolynska@ump.edu.pl

 

Będziemy na bieżąco reagować na sytuację z COVID-19 i na stronie KiZGM przekazywać Państwu informacje dotyczące organizacji zajęć z genetyki. 

 

Przypominamy o konieczności zastosowania się do zarządzeń Władz Uczelni i Władz Centralnych i o tym, że jedną z misji lekarza jest edukacja prozdrowotna społeczeństwa - reagujcie na wszelkie przypadki niewłaściwych zachowań sprzyjających rozszerzaniu się epidemii i dawajcie przykład właściwej postawy i odpowiedzialności. Wyrażamy nadzieję, że sytuacja zostanie wkrótce opanowana i będziecie mogli wrócić na Uczelnię i do radości studenckiego życia.  

 

W imieniu Zespołu KiZGM

 

Anna Latos-Bieleńska

alatos@ump.edu.pl