powrót do listy

Ankieta EUROlinkCAT

Jeśli jesteś rodzicem lubi opiekunem dziecka w wieku do 10 lat, które urodziło się z co najmniej jedną z poniższych chorób:

  • Rozszczep wargi (z lub bez rozszczepu podniebienia)
  • Rozszczep kręgosłupa
  • Wrodzona wada serca, która wymagała interwencji chirurgicznej
  • Zespół Downa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY do udziału w anonimowej ankiecie przeprowadzanej w 10 krajach UE dotyczącej sytuacji dzieci z tymi wadami i ich rodzin. 

ANKIETA

Ważne: ankieta jest aktywna do 30 czerwca 2021

Wyniki ankiety zostaną przedstawione na europejskiej Konferencji EUROlinkCAT, która odbędzie się 7-9 kwietnia 2022 w Poznaniu

KONFERENCJA