powrót do listy

Nagrody PTGC

Podczas XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w Bydgoszczy dr Ewelina Bukowska-Olech otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka za najlepszą pracę doktorską z zakresu genetyki człowieka - stopień doktora nadany w latach 2021-2023. Tytuł nagrodzonej pracy: „Identyfikacja genetycznych przyczyn wad czaszki u człowieka”.

Nagrodę Bocian 2023 za doniesienie pt. "Pierwszy przypadek pacjenta prezentującego cechy zespołów SHFM1 oraz BAGOS wynikające z translokacji wzajemnej t(7;12)(q21.3;q21.2)" otrzymał zespół: dr Anna Sowińska-Seidler, prof. Anna Materna-Kiryluk, mgr Anna Szoszkiewicz, prof. Aleksander Jamsheer.

Serdecznie gratulujemy.