powrót do listy

Egzamin z genetyki dla III roku WLI

Informujemy, że aktualnym terminem egzaminu jest 20 czerwca 2016 r.

Pierwotnie proponowany termin w lipcu jest nieaktualny. 

W trzecim terminie egzamin będzie egzaminem ustnym.