powrót do listy

Komunikat dotyczący egzaminu z Genetyki dla III Roku Wydziału Lekarskiego I w dniu 17.05.2018

Szanowni Państwo,

1. Uwzględniając Państwa uwagi i stopień trudności pytań, przyjęto 44 punkty na 80 możliwych jako warunek uzyskania pozytywnej oceny.

2.  Podczas drugiej tury 37 osób zdających w małej Sali miało problemy z komputerami, co zabierało czas i rozpraszało. Wszyscy zdający w małej Sali mogą ponownie podejść do egzaminu, który będzie w ich przypadku traktowany jako pierwszy termin. Ci z Państwa, którzy zdawali w małej Sali i zdali, mogą ponownie podejść do egzaminu lub pozostać przy tych punktach, jakie uzyskali.

3. W dniu 8 czerwca (piątek) o godz. 18.30 jest kolejny termin egzaminu. Mogą do niego podejść osoby które:

- nie zdały egzaminu w I terminie – będzie to dla nich egzamin poprawkowy;

- zdawały I terminie w małej Sali i nie zdali lub zdali, ale chcą uzyskać lepszy wynik – będzie to dla nich pierwszy termin

- jeszcze nie podchodziły do egzaminu, a ukończyły zajęcia z Genetyki i uzyskały zaliczenie zajęć

UWAGA: Jest 108 miejsc na egzaminie. Proszę się zapisywać. Pierwszeństwo mają osoby, które nie zdały oraz te zdające w małej Sali. W pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem,

Prof. Anna Latos-Bieleńska